Najít prodejce | Kontaktujte nás |
 • USA/Canada
 • América del Sur
 • Australia
 • Brasil
 • Česká republika
 • 中文
 • Deutschland
 • España
 • France
 • Italia
 • Magyarország
 • Middle East
 • Portugal
 • Русский
 • South Africa
 • Türkiye

Valmont® Water Management Group


Skupina Valmont® Water Management Group (VWMG) se specializuje na vodohospodářské projekty, které mohou mít na hospodářský vývoj oblasti přímý dopad. V současné době pracuje skupina VWMG na hledání řešení pro maximalizaci zemědělské výroby s omezenými nebo spornými zásobami vody, na minimalizaci spotřeby energie a vody pomocí lepších infrastruktur na přívod vody a závlah a na opětovném využití odpadních vod z obcí, potravinářských závodů, dolů a elektráren, aby rozšířila stávající zásoby vody pomocí osvědčených vědeckých a ekonomických zásad. Skupina VWMG má jedinečnou kvalifikaci k tomu, aby vyvinula a zrealizovala komplexní vodohospodářskou strategii, která zahrnuje vyšší efektivitu využití vody a energií, ochranu životního prostředí a finanční stabilitu a rentabilitu pro veřejný i soukromý sektor na celém světě.


Zlepšení v zemědělství

Two growers in Botswana Závlahové zemědělství je v jakékoli uvedené oblasti obvykle největším spotřebitelem sladké vody. Tlaky na místní vodní zdroje však lze snížit „pěstováním většího množství s méně prostředky“. Tým společnosti Valmont má zkušenosti s úspěšnými návrhy a realizacemi mnoha veřejných i soukromých zemědělských projektů téměř v každém koutu světa. Vedle rozsáhlých zkušeností se závlahovým zemědělstvím (například s čerpáním vody, potrubími, kanály a zavlažovacími systémy) pracují zaměstnanci se státními agenturami, zemědělci a manažery firem, jimž poskytují široké technické odborné zkušenosti potřebné pro studie proveditelnosti, místní posouzení, sledování výkonnosti a řízení u malých i velkých zemědělských projektů.


Zveřejněné informace

Down on the Farm, an Endless Cycle of Waste

Frank Volleman ze středního Texasu v USA kapalný odpad ze své mlékárny znovu používá a pivotovým zavlažovacím zařízením společnosti Valley ho přečerpává na svá pole.

Vyšlo 28. prosince 2009, autor: Henry Fountain, New York Times

Opětovné použití odpadní vody

Water conservation

Dalším způsobem, který vede k výrazným úsporám vody, je opětovné použití zemědělské, obecní a průmyslové odpadní vody k pokrytí poptávky po sladké vodě. V mnoha případech jsou znečisťující látky obsažené v odpadní vodě (například dusík, draslík, fosfor, hořčík atd.) pro plodiny ve skutečnosti hodnotnými živinami, které mohou zvýšit jejich produkci. Využitím těchto odpadních vod ke zvýšení zemědělské produkce mohou oblasti na celém světě pomocí vyšší zemědělské produktivity, nižších požadavků na čištění odpadních vod a efektivnějšího využívání a rozdělování vodních zdrojů dosáhnout několikanásobných ekonomických zisků. Skupina Valmont Water Management Group v současné době využívá vodu z obcí, potravinářských závodů, dolů a elektráren k rozšíření zásobování vodou klientů po celém světě.


Řízení vodních zdrojů

Wastewater applied through a center pivotSkupina Valmont Water Management Group nabízí praktické technické služby v oblasti vodohospodářství, které zahrnují vyhledávání zdrojů a posouzení rozdělování. Díky plnému porozumění kvalitě a množství vodního zdroje a různým sociálním a ekologickým tlakům, které jeho doplňování a používání ovlivňují, budou místní samosprávy a organizace lépe vybaveny pro navrhování a realizaci technických kontrol a zásad, jež podpoří dlouhodobou udržitelnost a ochranu zdrojů.

Další informace o skupině Valmont Water Management Group najdete na stránkách CES na adrese Cascade Earth Sciences.