Najít prodejce | Kontaktujte nás |
 • USA/Canada
 • América del Sur
 • Australia
 • Brasil
 • Česká republika
 • 中文
 • Deutschland
 • España
 • France
 • Italia
 • Magyarország
 • Middle East
 • Portugal
 • Русский
 • South Africa
 • Türkiye

Zemědělství


Důležitost závlahového zemědělství vzrůstá, protože nutriční potřeby se ve světě zvyšují spolu se zvyšujícím se počtem obyvatelstva. Přesto má závlahové zemědělství před sebou mnoho nelehkých úkolů. Díky modernímu řízení závlah, pokročilým agronomickým postupům a dokonalejším rozhodovacím systémům však mohou země, které před těmito úkoly stojí, vytvářet produktivnější a rentabilnější zemědělskou základnu. Společnosti, které z těchto příležitostí těží, uspokojí výživové potřeby svých obyvatel a zároveň mohou na světovém trhu dosáhnout vyšší konkurenceschopnosti.

Center Pivots in Australia

Mechanizované závlahy šetří více energie a využívají méně vody než jiné formy závlah. Prokázalo se, že mají ze všech dostupných zavlažovacích systémů nejnižší provozní náklady a nejdelší životnost. Díky užívání zavlažovacích zařízení, která jsou trvanlivější a účinnější, jsou zemědělci schopni zvýšit své zisky, výnosy z úrody a dokonce i rozlohu půdy, kterou obdělávají. Mechanizované závlahy mohou pomoci vyřešit i další problémy, například zamokřené půdy, obsah soli v půdě a kontaminaci vody. Modernizace zavlažovacích postupů má tedy ekonomický přínos i výhody pro životní prostředí. Mechanizovaná závlaha je vynikajícím místem, kde začít, protože země hledají způsoby, jak vypěstovat více potravin s menším množstvím vody a lidské dřiny.

Grains of rice