Najít prodejce | Kontaktujte nás |
 • USA/Canada
 • América del Sur
 • Australia
 • Brasil
 • Česká republika
 • 中文
 • Deutschland
 • España
 • France
 • Italia
 • Magyarország
 • Middle East
 • Portugal
 • Русский
 • South Africa
 • Türkiye

Právní ujednání

 
Svým přístupem a prohlížení této webové stránky vlastněné a / nebo provozované společností Valmont Industries a zastoupení Valley, souhlasíte bez omezení a výhrad s Právním ujednáním uvedené v těchto podmínkách, stejně jako s jakýkoliv jiným zákonem nebo nařízením, které platí na stránce, na internete nebo na celosvětové síti.

PODMÍNKY

1. Souhlas s Podmínkami použití. Nabízíme Vám přístup k používání stránek ve smyslu všech platných zákonů a předpisů a Právných ujednání. Svým přístupem a používání těchto stránek souhlasíte s každou z podmínek Právního ujednání bez omezení. Pokud nechcete přijmout každý z podmínek obsažených v Právném ujednání bez omezení, opusťte prosím tyto stránky. Toto Právní ujednání nahrazuje jakékoliv jiné dohody, které můžete mít u nás k tomuto předmětu.

2. Obsah vlastnictví. Obsah a další materiály na těchto stránkách, včetně, ale bez limitu, všechny textové, zvukové, obrazové a jiné materiály nebo prvky (souhrnně "obsah") jsou v našém vlastnictví, pro autorské práva, naše licence nebo jiné máme Všechna práva vyhrazena. Uvědomte si, že obsah je chráněn autorskými právy a je v našém vlastnictví, a pokud to není uvedeno jinak, je zakázáno používat jeho obsah, s výjimkou případů uvedených v tomto Právním ujednání bez potreby našeho předchozího písemného souhlasu. Všechny obchodní značky, obchodní názvy a loga a všechny související názvy produktů, design značky a slogany, které jsou uvedeny na webových stránkách jsou buď naše ochranné známky nebo servisní známky (registrované nebo neregistrované) nebo naše licence pokud to není stanoveno v tomto dokumentu jinak. My a naše licence výslovně vyhrazujeme veškerá práva duševního vlastnictví na veškerý obsahu na webu. Licence není udělena na Vás v souvislosti s obsahem obsaženým na stránkách. V našem uvážení se můžem snažit my nebo naše licence prosadit svá práva duševního vlastnictví podle plného rozsahu práva, včetně možnosti hledání trestného stíhání.

3. Chování uživatele. Stránky vytváráme pro vaši osobní zábavu, informování, vzdělávání a komunikaci a udělujeme oprávnění pouze k používání webu a stahování obsahu, ale pouze pro nekomerční a osobní použití, avšak za předpokladu, že zachováte všechna autorská práva a jiná vlastnická práva obsažené v obsahu, který nebudete distribuovat, upravovat, kopírovat (s výjimkou, jak je uvedeno výše), přenášet, zobrazovat, znovu používat, reprodukovat, publikovat, licencovat, vytvářet odvozená díla, převádět, prodávat nebo jinak využívat obsah bez našeho předchozího písemného povolení a že nebudete stahovat ani používat žádné obrazy lidí nebo míst v ("Obrázky") zobrazené na stránce pro jakýkoliv účel. Stahování nebo používání snímků stažených Vámi nebo jinou Vámi autorizovanou osobou je zakázáno, pokud není výslovně povoleno našim předchozím písemním souhlasem. Jakékoliv neautorizované použití těchto obrázků může znamenat porušení autorských práv, ochranných známek, zákon na ochranu soukromí a publicity a souvisejících komunikačních předpisů a ustanovení.

Dále souhlasíte s tím, že nebudete vykonávat některou z následujících činností na těchto stránkách:
 • Uploadovat, odesílát, vystavovat nebo přenášet jakýkoli informační obsah, který je nezákonný, a kde hrozí, že voči jiné osobě nebo subjektu je nezákonný, pomlouvačný, nepravdivý, zavádějící, urážlivý, obtěžující, vulgární, obscénní, pornografický, rouhavý, napadne soukromí , nebo je jinak nežádoucí;
 • Úmyselně nebo neúmyselně porušovat nebo nabádat k jednání, které by bylo považováno za porušení jakéhokoliv místního, státního nebo federálního zákona, ať už občanskoprávního nebo trestněprávního;
 • Vydávání se za jinou osobu, uživatele, nebo subjekt, včetně každého úředníka nebo našeho zaměstnance;
 • Uploadovat, odesílat, vystavovat nebo přenášet jakýkoli informační obsah, který spadá pod autorská práva, patent nebo ochrannou známkou duševního vlastnictví jiného, nebo obchodní tajemství nebo důvěrné informace o druhém, a
 • Pomocí stránky inzerovat nebo nabádat na obchod

4. Ochrana osobních údajů. Vaše používání této stránky je předmětem našich osobních údajů. Tímto zahrňujem celistvost osobních údajů do tohto Právního ujednání.

5. Odkazy na stránky třetích stran. Stránky mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky které nejsou v našém vlastnictví nebo pod redakční kontrolou. Tyto odkazy jsou poskytovány pouze pro Vaše pohodlí a nejsou to tvrdení nebo implicitní záruky, potvrzení nebo schválení jakýchkoli produktů z našé strany pro služby, poradenství a informace dostupných z těchto stránek. Nezaručujeme, a zvláště se vzdáváme jakékoliv odpovědnosti za vaše používání těchto stránek a vy tímto oslobodzujete nás a naše dceřinské společnosti, pobočky, představitele, ředitele a zástupce od jakékoliv této odpovědnosti za stejné věci. Máte-li vytvořený odkaz na těchto stránkách, činíte tak na vlastní nebezpečí a bez našeho souhlasu. Zkontrolujte adresu Uniform Resource Locator ("URL") uvedenú ve vašem webovém prohlížeči Worldwide, zda jste ještě na našich stránkách, nebo jste přestěhovali ns stránky jiné třetí strany.

6. Vyloučení odpovědnosti. Ani USA ani naše dceřiné společnosti, pobočky, představitele, ředitele, ani žádné JEJICH ZÁSTUPCI nenesou odpovědnost za jakékoliv škody nebo zranění, které doprovázeli nebo jsou VÝSLEDKEM VAŠEHO použití některého z našich stránek a užívání našich STRÁNEK JE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. To zahrnuje (ale není omezeno na) škody způsobené některou z následujících akcí: Pomocí (nebo ZNEMOŽNENÍ POUŽÍTÍ) STRÁNEK, využití (NEBO ZNEMOŽNENÍ POUŽITÍ) jakékoliv stránky, na kterou se prepojíte z našich stránek, SELHÁNÍ VÝKONU, CHYBA, opomenutí; přerušení; vada; ONESKORENÍ V PROVOZU NEBO PŘENOSU, počítačový virus, selhání linky, narušení, Hakerství nebo narušení některého z našich stránek jakoukoli třetí osobou, či jakékoli jiné protiprávní činnosti jakéhokoli TŘETÍCH STRAN. NEZARUČUJEME ZABEZPEČENÍ jakékoliv informace, kterou předáte na kteroukoli z našich stránek.

NEJSME ODPOVĚDNÍ ZA ŠKODY, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA: PŘÍMÉ, nepřímé, trestní, VEDLEJŠÍ, SPECIÁLNÍ, NÁSLEDNÍ ŠKODY, ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTY DAT, ZTRÁTY POUŽITÍ NEBO JINÝCH ŠKOD VYPLÝVAJÍCÍCH V SOUVISLOSTI S JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM POUŽITÍM STRÁNEK NEBO JEHO OBSAHU AŤ UŽ VE SMLOUVĚ, OBČANSKÉM PRÁVU, PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK, I KDYŽ JSTE BYLI UPOZORNENY NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD. DÁLE NEJSME ODPOVĚDNÝ, ANI KDYŽ JSME BYLI NEDBANLIVÝ MY, NEBO NÁŠ AUTORIZOVANÝ ZÁSTUPCE BYL NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNENÝ NEBO OBOJÍ. VÝŠE UVEDENÁ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ SE NEMUSÍ VZTAHOVAT NA VÁS V PŘÍPADE, KDY ZÁKON NEUMOŽŇUJE OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÍ ŠKODY. NAŠE CELKOVÁ ODPOVĚDNOST ZA VŠECHNY ZTRÁTY, ŠKODY, PŘÍČINY AKCÍ NEBO JINÉHO NESMÍ BÝT VYŠŠÍ NEŽ ČÁSTKY, KTEROU JSTE ZAPLATIL ZA PŘÍSTUP K STRÁNKÁM.

7. ODVOLÁNÍ SE. OBSAH KTERÉHOKOLIV Z NAŠICH STRÁNEK SE POSKYTUJE "TAK, JAK JE" A ODMÍTÁME ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ PŘÍMÉ ČI VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA NÁSLEDUJÍCÍ ZÁRUKY:
 • OBSAH JE JAKÉKOLIV KONKRÉTNÍ ÚROVNĚ JAKOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL;
 • OBSAH JE BEZCHYBNÝ A PŘESNÝ;
 • FUNKČNÍ PRVKY OBSAŽENÉ V OBSAH BUDOU NEPŘERUŠENÉ NEBO BEZ ZÁVAD;
 • VADY BUDOU OPRAVENY;
 • STRÁNKY NEBO SERVER, KTERÉ JE ZABEZPEČILI K DISPOZICI, JSOU BEZ VIRŮ NEBO JINÝCH NEŽÁDOUCÍCH KOMPONENTU
 • ÚSPĚŠNÉ VÝSLEDKY NEBO VÝSTUPY BUDOU VYPLÝVAT SPRÁVNĚ PODLE POKYNŮ, USMĚRNENÍ ČI RECEPTY OBSAŽENÉ V OBSAHU;
 • DO OBSAH TOHOTO WEBU NENÍ MOŽNÉ ZASAHOVAT, A /NEBO
 • STRÁNKY JSOU ZABEZPEČENY PŘED NEOPRÁVNĚNOU MANIPULACÍ, HAKERSTVÍM NEBO PŘED VNIKNUTÍM TŘETÍCH STRAN.

KROMĚ VÝŠE VY (A NIKOLIV MY) NESETE VEŠKERÉ NÁKLADY NA POTŘEBNOU ÚDRŽBU A OPRAVY VEŠKERÝCH ZAŘÍZENÍ, HARDWARU, SOFTWARU NEBO JINÝCH POLOŽEK NUTNÍCH POUŽÍVAT PRO ZOBRAZOVÁNÍ STRÁNEK NEBO JEJICH OBSAHU.

VÝJIMKA: V NĚKTERÝCH STÁTECH, ZÁKON NÁM NEUMOŽŇUJE ZŘÍKAT SE NEBO VYLOUČIT ZÁRUKY, A PROTO SE VÁS OMEZENÍ NEMUSÍ TÝKAT.

8. Kontrola vývozu. Software a další materiály z těchto stránek mohou podléhat kontrole vývozu USA. Zákony Spojených států o kontrole exportu zakazují vývoz určitých technických údajů a software do určitých území. Žádný software z těchto stránek není možné stáhnout nebo vyvážet v rozporu s takovým zákonem. Nepovolit vývoz jakéhokoliv softwaru či technických dat z webu na jakémkoli právním řádu, zakázáno podle předpisů vývozních zákonů USA.

9. Revize Podmínek. Můžeme kdykoliv podle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění změnit nebo upravit toto Právní ujednání nebo Zásady ochrany informací. Jste vázáni změnami a měl by jste pravidelně navštěvovat tyto stránky, aby jste přezkoumal stávající stránky Právních zásad a stránek Ochrany osobních údajů.

10. Obsah predložený uživatelem. Jakákoli komunikace nebo materiály, které nám posíláte na stránkách elektronickou poštou nebo jiným způsobem, včetně dat, dotazů, připomínek, návrhů a podobně, je a bude nakládáno jako s neutajovanýma a nechráněnýma zákonem. Vše, co přenesete nebo zašlete, může být použit u nás nebo našich poboček a přidružených společností pro jakýkoliv účel, včetně, ale nikoli výhradně pro reprodukci, zveřejnění, přenosu, publikace, vysílání a zasílání. Dále máme možnost používat jakékoliv nápady, koncepty, know-how nebo postupy obsažené v jakémkoliv sdělení, které zašlete na webové stránce pro jakýkoliv účel, včetně, ale ne pouze vývoje, výroby a marketingu výrobků využívajících tyto informace.

11. Zabezpečení webu. Uživatelům je zakázáno porušovat nebo se pokoušet narušovat bezpečnost webových stránek, včetně bez omezení, (a) Přístup k datům, které nejsou určeny pro takové uživatele nebo přihlášení na server nebo účet, který uživatel není oprávněn k jejich přístupu, (b) pokus zkoumat, skenovat nebo testovat zranitelnost systému nebo sítě nebo porušení bezpečnostních nebo autorizačních opatření bez řádného povolení, (c) pokoušet se zasahovat do provozu pro všechny uživatele, hostiteli nebo síti, včetně a bez omezení, prostřednictvím zasílání virusu na stránky, přetěžování, zaplavování, spamy, mailbombing nebo shazování systému, (d) zasílání nevyžádaných e-mailů, včetně propagačních a nebo propagaci výrobků nebo služeb, (e) vytváraní libovolných TCP / IP paketů záhlaví nebo informací v hlavičce v každém e-mailu nebo diskusní vysílání (f) použití jakékoliv zařízení, software nebo rutin rušit nebo se pokoušet narušit řádné fungování těchto stránek nebo jakékoli činnosti prováděné na stránkách, nebo (g) použitím nebo pokusem použít jakýkoliv motor, software, nástroj, agent nebo jiné zařízení nebo mechanismus (včetně a bez omezení prohlížečů, pavouci, roboty, avatary nebo inteligentní agenty) k navigaci nebo vyhledávání na webu jiným než vyhledávačem a vyhledávacích agentů existujících na těchto stránkách a kromě všeobecně dostupných Web prohlížečů třetích stran (např. Netscape Navigator, Microsoft Explorer). Porušení systému nebo zabezpečení sítě může mít za následek občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnost. Můžeme vyšetřovat události, které mohly vyvolát takové porušení a může zahrnovat, a spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení při stíhání uživatelů, kteří se podílejí na takových porušení.

12. Volba práva. Toto právní ujednání a Vaše používání těchto stránek se řídí zákony státu Nebraska ve Spojených státech amerických, bez ohledu na jeho kolizné ustanovení.

13. Obecné podmínky. Toto Právní ujednání představuje úplnou dohodu mezi vámi a námi a řídí vaše používání některého z našich stránek. Naše neschopnost uplatnení nebo vynucení kteréhokoliv práva nebo ustanovení těchto Právních ujednání nezakladá vzdaní se takového práva nebo ustanovení. Pokud některé z ustanovení těchto Právních ujednání bude posouzen soudem příslušné jurisdikce za neplatné a pak takové ustanovení bude vyřazeno z Právních ujednání a přeživší termíny zůstávají v plné platnosti a účinnosti. Jakékoli nároky vznikající z těchto Právních ujednání musí být podána do jednoho (1) roku po takovém nároku nebo vzniku skutku, anebo bude navždy premlčané.