Najít prodejce | Kontaktujte nás |
 • USA/Canada
 • América del Sur
 • Australia
 • Brasil
 • Česká republika
 • 中文
 • Deutschland
 • España
 • France
 • Italia
 • Magyarország
 • Middle East
 • Portugal
 • Русский
 • South Africa
 • Türkiye

Ochrana osobních údajů

 
Uvědomujeme si, že návštěvníki našich webových stránek zajímá, jak jsou osobní informace, které poskytují on-line, udržovány a používány u nás. K vyřešení těchto problémů a abychom ukázali svůj pevný závazek k zachování soukromí, jsme vyvinuli a provedly tuto ochranu osobních údajů, takže budete vědět, jak budeme shromažďovat a poskytovat naše informace. Přečtěte si prosím naše pravidla ochrany soukromí jak je z času na čas můžeme pravidelně aktualizovat nebo měnit.

Shromažďování a používání informací
Osobní údaje shromažďujeme od návštěvníků na našich stránkách pouze na základě dobrovolnosti. Tito osobní údaje mohou zahrnovat vaše jméno, poštovní adresu, e-mailovou adresu, název společnosti a / nebo telefonní čísla (společně dále uváděný jako "Osobní informace"). My nikdy neprodáváme, nepřevádíme, nebo neprozrazujeme žádné osobní informace, které shromažďujeme na našich internetových stránkách žádné třetí straně bez vašeho předchozího souhlasu, s výjimkou případů, kdy jsme v dobré víře, že máme zákonnou povinnost zveřejňovat takovéto osobní informace. Ak by to bylo nezbytné, aby byli osobní údaje poskytnuty za účelem získání přístupu k našim stránkám, nebudeme požadovat návštěvníkům sdělit více osobních údajů než je přiměřeně nutné k účasti v činnostech, které jsou prístupní na našich stránkách. Shromažďujeme osobní informace především ze tří důvodů: 1) pro e-mailové klienty s aktualizacemi a novinkách, 2) oznamování vítěze soutěže, hry a sázky, a k distribuci ceny, a 3), abychom poslali brožury, atd. prostřednictvím standardní listové pošty pro předplatitele. Mohou nastat situace, kdy můžeme sdílet souhrnné informace o uživatelích (např. % mužských a ženských návštěvníků našich stránek) s inzerenty, obchodními partnery, sponzory a dalšími třetími stranami s úsilí pro přizpůsobení nebo zvýšení obsahu a reklamy na našich stránkách pro naše uživatele.

Soutěže / loterie
Občas můžeme provozovat soutěže a loterie na našich stránkách, pro které požadujem od uživatele / zájemce poskytnout kontaktní údaje (jako e-mailovou adresu). Tyto informace slouží ke kontaktování účastníka jak je třeba v souladu s pravidly soutěže či loterie.

Cookies / IP adresy
Stejně jako mnoho jiných firem, můžeme použít "Cookie" technologie pro sledování zákaznických návštěv prostřednictvím našich stránek. Cookies jsou informace, které webová stránka prenáší na individuální pevný disk za účelem zaznamenávání. Zvyšují on-line zážitek uložením vašé preference, když jste na návštěvě konkrétní stránky. Jakékoliv cookies, které můžem používat neobsahují žádné osobní identifikační údaje a nemůže profilovat svůj systém nebo shromažďování informací z pevného disku. A i když může dostávat cookies z mnoha různých míst, cookie může číst pouze webový server, který ho původně vydal. Nemůžete být ani identifikován jménem nebo e-mailovou adresou, pouze unikátním řetězcem čísel, které jsme přiřadili při první návšteve na naše stránce. Vaši IP adresu využíváme dvěma způsoby: na pomoc diagnostikovat problémy s naším serverem a spravovat naše webové stránky, a také shromáždit rozsáhlé demografické informace.

Ankety a průzkumy
Informace získané z průzkumů a anket můžou být použitý pro naši interní potřebu. Je-li zasláná odpověď na anketní otázky nebo průzkům zveřejněna na webové stránce, pak žádné identifikovatelné osobní údaje nejsou uvedené.

Volba / Opt-Out
Naše stránky poskytují uživatelům možnost opt-out z přijímání a odesílání zpráv od nás na stránce, kde jsme požádali o informace o návštěvníků. Jednoduše následujte tento postup na každé stránce. Stejně tak budeme poskytovat uživatelům možnost měnit veškeré informace poskytnuté dříve.

Jak nás kontaktovat
Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany soukromí, právní politiku, postupů na tomto webu, vaše vztahy s touto webovou stránkou, nebo vašich osobních informací , kliknete na naši domovskou stránku pro kontaktní informace nebo kontaktujte Valmont zavlažování na mail: irrigation@valmont.com.