Najít prodejce | Kontaktujte nás |
 • USA/Canada
 • América del Sur
 • Australia
 • Brasil
 • Česká republika
 • 中文
 • Deutschland
 • España
 • France
 • Italia
 • Magyarország
 • Middle East
 • Portugal
 • Русский
 • South Africa
 • Türkiye

Tipy na preventivní údržbu společnosti Valley®

Snižte riziko odstávek, ztráty úrody a nákladných oprav.

1. Hnací ústrojí Chcete-li maximálně prodloužit životnost hnacího ústrojí a udržet ho v bezporuchovém provozu, vypusťte vodu z převodovky a středového pohonu a ujistěte se, že je mazivo převodovky ve správné úrovni.

2. Kolové pásy V období mimo sezónu nezapomeňte zaplnit hluboké vyjeté koleje, aby se snížilo namáhání zavlažovacího, obdělávacího a sklizňového zařízení. Abyste zabránili vyjetí kolejí v budoucnu, zvažte změnu typu pneumatik, zvýšení plování jako 3kolový nosník nebo úpravu balíčku postřikovačů tak, abyste snížili aplikaci vody do vyjetých kolejí.

3. Stykače motoru Poškozené stykače motoru mohou snížit životnost motoru pohonné jednotky, proto vždy stykače kontrolujte a opotřebované vyměňte.

4. Tlak v pneumatikách Pneumatiky jsou pro provoz zavlažovacího zařízení zásadně důležité. Tlak v pneumatikách kontrolujte, utahujte šrouby kol a zároveň vyhodnocujte celkový stav pneumatik.

5. Balíček postřikovačů Balíčky postřikovačů by se měly měnit nejméně po každých 10 000 hodinách provozu. Součásti postřikovačů pravidelně kontrolujte a poškozené nebo opotřebované díly dle potřeby vyměňujte. Zvažte použití nového typu postřikovače, který by mohl maximalizovat efektivitu pro daný typ půdy a plodiny.

6. Energetická efektivita Náklady na čerpání vody můžete minimalizovat snížením tlaku. Abyste vodu používali skutečně efektivně, kontrolujte tlak vody stroje u pivotového bodu. U balíčků postřikovačů s regulátory tlaku kontrolujte tlak v potrubí na poslední věži.

7. Vyrovnání pivotového zavlažovacího zařízení do řady Mikrospínače věžní skříňky musejí být správně nastaveny. Nesprávné nastavení může způsobit nesprávné vyrovnání pivotového zařízení do řady, které vede k nepříjemným odstávkám.

8. Křížové klouby Vyhodnoťte stav opotřebení vložek křížových kloubů zařízení a zajistěte, aby byly kryty pohonné hřídele z důvodu bezpečnosti nasazeny.

9. Elektrická zapojení Před kontrolou jakýchkoli elektrických zapojení se ujistěte, že je elektrický přívod vypnutý. Po jeho odpojení zkontrolujte ve věžních skříňkách uvolněné spoje nebo volné šňůrové svorky.

10. Pohyblivé díly Pohyb oceli na oceli bez správného promazání způsobuje na zavlažovacím zařízení zbytečné opotřebování. Všechny pohyblivé části promazávejte, včetně ložiska pivotového bodu, nábojů kol pojízdných konstrukcí, rohových válců a vzpěr.